САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Орон нутгийн хөгжлийн сангаар юу хийх вэ?
Ногоон байгууламж
Аялал жуулчлалын салбар
САНАЛ АСУУЛГА 2015-03-31 -нд дуусна.

     Ногоон байгууламж 60%
9
     Аялал жуулчлалын салбар 26.666666666667%
4
      13.333333333333%
2
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр баригдана. Зураг төсөв нь хийгдсэн.

2015-03-17   00:13:08   596   0
  Багийн иргэдийн санал хүсэлтийг сонслоо
2015 оны 02 сарын 10 аас 13 ны хооронд хөдөөгийн 3 баг болон төвийн багын хурлаар сумын удирдлагууд болон албан байгууллагын дарга эрхлэгч нарын хамт явж хөдөө багийн иргэдэд хуулийн ухуулга сурталчилгаа болон 2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт болон ОНХС-аар орон нутагт хийгдсэн ажлуудыг слайдаар бэлдэн багуудын иргэддээ хүргэх мөн иргэдийнхээ санал хүсэлтийг сонслоо
СЭДЭВ :