САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Орон нутгийн хөгжлийн сангаар юу хийх вэ?
Ногоон байгууламж
Аялал жуулчлалын салбар
САНАЛ АСУУЛГА 2015-03-31 -нд дуусна.

     Ногоон байгууламж 69.2307692308%
9
      15.3846153846%
2
     Аялал жуулчлалын салбар 15.3846153846%
2
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр баригдана. Зураг төсөв нь хийгдсэн.


Асуулт :  
Орон нутгийн хөгжлийн сангаар юу хийх вэ?
Ногоон байгууламж
Аялал жуулчлалын салбар
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2015-03-31 -нд дууссан.

     Ногоон байгууламж 69.2307692308%
9
      15.3846153846%
2
     Аялал жуулчлалын салбар 15.3846153846%
2