САНАЛ АСУУЛГА ...

Асуулт : Орон нутгийн хөгжлийн сангаар юу хийх вэ?
Ногоон байгууламж
САНАЛ АСУУЛГА 2015-03-31 -нд дуусна.

     Ногоон байгууламж 77.7777777778%
7
      22.2222222222%
2
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ ...
2015 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр баригдана. Зураг төсөв нь хийгдсэн.

2015-03-17   00:14:03   375   0
  Нутгийн иргэдтэй уулзалт хийв
Сумын удирдлагууд , албан байгууллагын дарга эрхлэгч нар 2015 оны 03 сарын 07 ны өдөр Улаанбаатар хотноо нутгийн иргэдтэйгээ уулзалт хийж сумынхаа нутгийн зөвлөлийг шинэчлэн Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-тай шифийн харилцаа тогтоов
СЭДЭВ :